• Beeldbeleid

    Ter bevordering van de handbalsport in al zijn verschijningsvormen maakt HHZD, of laat in opdracht maken, foto’s en video’s (streaming) van haar verenigingsevenementen en activiteiten. Ook u of uw kind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Natuurlijk gaat HHZD zorgvuldig om met deze foto’s en video’s.

    Met het lid zijn of worden van de vereniging geeft u toestemming om, tijdens verenigingsevenementen en activiteiten, beeldmateriaal van u te maken en te gebruiken voor promotie- en opleidingsdoeleinden. Voor leden jonger dan 16 jaar geeft u als ouder(s)/verzorger(s) toestemming voor het maken en gebruiken van het beeldmateriaal.

    Met het lid zijn of worden van de vereniging geeft u toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal op de website van de vereniging, haar social mediakanalen, alsook op gerelateerde websites en social mediakanalen, zoals het Nederlands Handbal Verbond en de tegenspelende partijen. Voor leden jonger dan 16 jaar geeft de ouder(s)/verzorger(s) toestemming voor gebruik van het beeldmateriaal zoals hierboven beschreven.

    U kunt als lid te allen tijde bezwaar maken tegen herkenbaar gebruik van beeldmateriaal. Voor leden jonger dan 16 jaar kunt u als ouder(s)/verzorger(s) bezwaar maken tegen herkenbaar gebruik. Dit verzoek dient schriftelijk gedeeld te worden met het bestuur; de vereniging zal zorgvuldig met dit verzoek omgaan. Het bestuur kan, in overleg met de persfotograaf, ervoor kiezen het lid onherkenbaar te maken.

    HHZD werkt met een persprotocol zoals weergegeven in de NHV-richtlijn voor fotografen tijdens wedstrijden en evenementen. Zie voor meer informatie de website van de NHV (Nederlands Handbal Verbond). HHZD heeft geen invloed op foto’s en video’s die tijdens activiteiten door andere personen of verenigingen worden gemaakt; HHZD is dan ook niet aansprakelijk voor foto’s die door derden worden gepubliceerd.