• Beste speelsters, ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden,

  Bij onze handbalvereniging staat de ontwikkeling en het plezier van onze speelsters altijd voorop. We streven ernaar om elk seizoen onze handbalsters die toe zijn aan een volgende ontwikkelingsstap, de kans te bieden om zich verder te ontwikkelen in een hoger team. Dit kan door het meetrainen met een hoger team en/of door het invallen bij een hoger team bij wedstrijden. Dit zorgt ervoor dat de uitdaging en daarmee het plezier in het handbalspel behouden blijft voor onze speelsters en dat we hun ontwikkeling zo goed mogelijk kunnen faciliteren binnen onze vereniging.

  We willen iedereen nog even kort informeren over deze mogelijkheden en welke aspecten daarbij meegenomen worden. Belangrijke punten om te onthouden:

  1. Eigen team gaat altijd voor: De training met het hogere team is in de basis bedoeld als aanvulling op de trainingen en zal in principe niet ten koste gaan van de reguliere trainingen en wedstrijden van het eigen team. Uitzondering hierop kan zijn wanneer dit niet haalbaar is qua energie en fysieke mogelijkheden. Dan kan bij wijze van uitzondering één training vervangen worden door een training met een hoger team. Dit geld overigens niet voor de wedstrijden. Het belang van het team waarin de speelster speelt, staat altijd voorop.

  2. Duidelijk beleid en communicatie: Wij hebben een duidelijk beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat dit proces eerlijk en transparant verloopt. Meestal wordt deze stap geïnitieerd door onze trainers. Zij zien op de trainingen het beste welke handbalsters toe zijn aan een volgende stap. Zij letten daarbij onder meer op handbaltechnieken, inzicht, sociaal-emotionele ontwikkeling, fysieke ontwikkeling, coachbaarheid en inzet op de trainingen. Trainers kunnen echter niet ‘zomaar’ een speler doorschuiven naar een hoger team. In plaats daarvan overlegt de trainer altijd eerst met het verantwoordelijke Technische Commissie (TC)-lid en bespreekt zijn bevindingen met de coach van het betreffende team en met de trainer en coach van het team waar de speelster in mee gaat trainen.

  3. TC-commissievergadering en overleg: Het TC-lid bespreekt het verzoek binnen de TC. Dit overleg zorgt ervoor dat de beslissing om een speelster in een hoger team mee te laten trainen weloverwogen en in het belang van de ontwikkeling van de speelster wordt genomen.

  4. Invloed speelster en ouders. Het meespelen met een hoger team gaat uiteraard altijd met instemming van speelster en, met name bij de jongere jeugd, de ouders. Het gaat immers om de groei en het plezier van onze handbalsters. De speelsters staan centraal.

  Als u vragen heeft over dit beleid of als u meer wilt weten over de mogelijkheden voor de ontwikkeling van speelsters, aarzel dan niet om contact op te nemen met de betreffende trainers en/of TC -leden. Als u verder nog ideeën heeft over hoe wij de ontwikkeling en het handbalplezier van onze speelster zo goed mogelijk kunnen faciliteren, of daar graag aan mee wilt helpen, dan horen wij dat graag.

  Met sportieve groet,

  De Technische Commissie