• Kascommissie

    De kascommissie is een speciale, onafhankelijke commissie met een toezichthoudende taak op het financiële gebied van de vereniging. De belangrijkste taak van deze commissie is het controleren van de jaarrekening. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid en ze vooraf aan een periode de begroting controleren.