• Materialencommissie

    De materialencommissie zorgt ervoor dat alle materialen die nodig zijn voor (zaal- en beach)trainingen en wedstrijden op orde zijn. Ook de handballen die de leden in bruikleen hebben, vallen onder hun verantwoordelijkheid. De commissie werkt nauw samen met de Technische Commissie en zijn ook bereikbaar via het e-mailadres van de TC.