• Tolerantieregeling

    De tolerantieregeling is een regeling die het mogelijk maakt een financiële tegemoetkoming te krijgen bij het niet kunnen gebruiken van de diensten van onze vereniging. Dat wil zeggen dat je, door omstandigheden, niet mee kunt doen aan trainingen en wedstrijden. Na 2 maanden geen gebruik te hebben gemaakt van onze 'diensten', mag je de regeling aanvragen – als je de gehele periode niet gespeeld en getraind hebt. Bij een zwangerschap, of bijvoorbeeld een reis naar het buitenland, is dit natuurlijk al eerder bekend; dan kan je de tolerantieregeling van tevoren aanvragen.

    Wil je gebruik maken van de tolerantieregeling?
    Stuur dan een schriftelijk verzoek (e-mail) in bij de penningmeester en vermeld je naam, team, reden van aanvraag en de periode. Dit verzoek bespreken we binnen het bestuur; na akkoord/afwijzing stellen we je hiervan op de hoogte.