• Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon binnen handbalvereniging HHZD is José Middelkamp. Zij biedt iedereen die bij de vereniging betrokken is de mogelijkheid om in vertrouwen te praten. Wanneer je een beroep op haar kunt doen en hoe je met haar in contact kunt komen, lees je hier.

  Als je lid bent van HHZD wil je op een plezierige manier handballen. Samen met je teamgenoten, trainers, coaches en begeleiders ben je sportief bezig en ga je op een vriendschappelijke manier met elkaar om. Natuurlijk ontstaan hierbij wel eens problemen, die jullie meestal gezamenlijk kunnen oplossen.

  Het kan voorkomen dat je in een situatie terecht komt die je zelf niet goed kunt oplossen. Bijvoorbeeld omdat je het probleem niet kunt of durft te bespreken. Je kunt daarbij denken aan ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie. Kom je hier zelf niet uit dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

  De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar manieren om met het probleem om te gaan. Je kunt daarbij denken aan advies, ondersteuning, kijken of er bemiddeling wenselijk is of doorverwijzen naar hulpverlening. Iedereen die bij de vereniging betrokken is kan contact opnemen – denk aan spelers, trainers, coaches en begeleiders. Voor jeugdleden kunnen ook hun ouders/verzorgers een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Alles wat besproken wordt met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk. Zij zal niets met anderen bespreken zonder jouw toestemming.

  De vertrouwenspersoon is géén hulpverlener, doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging en kiest geen kant bij incidenten. De vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en verwijst door.

  Wil je met José praten? Ze is per e-mail bereikbaar. Maken jullie een afspraak?