• PR-commissie

  De PR-commissie is verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met zichtbaarheid en communicatie van HHZD. Zij heeft de volgende taken:

  • Sponsoring: sponsorcont(r)acten onderhouden, sponsoren werven.
  • Contacten onderhouden met de media.
  • Bijhouden van Social Media.
  • Nieuwsberichten naar leden mailen.
  • Beheer van beeldmateriaal.
  • Zorg dragen voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal door de vereniging – zoals vermeld in het handboek, de website en de statuten (Artikel 22) – voor elk lid (of bij leden jonger dan 16 jaar de ouder/verzorger) helder is.
  • Nieuwsberichten naar leden (en belangstellenden) mailen.
  • Teamfoto’s.
  • Website.
  • De club van 50.
  • Loterij dames 1.
  • Pupil van de week.

  Het beheer van de website heeft ze uitbesteed aan de websitecommissie. Regelmatig hebben zij contact om de informatie op de website up-to-date te houden.

  De PR-commissie bestaat momenteel uit de volgende mensen:

  • Milonne van der Burg
  • Rinke Faber
  • Kelly van der Steege
  • Julenne van der Burg
  • Bodile Melenhorst

  • Lynn Kamphof (websitecommissie)
  • Fleur Schrijver (websitecommissie)

  Het motto van de PR-commissie is: 'Zie je AH van de Worp HHZD, dan hebben wij ons werk goed gedaan!'. Heb je vragen over PR-gerelateerde onderwerpen? Mail gerust!